BANYO ZAMANI FOXY- BATH TIME FOR FOXY

Bugün Eren’e yaptığım interaktif kitabı anlatayım istedim. Instagram’da oyuncak dolabı ve rotasyonunu anlatırken kitabı görenler ‘Biz de yapabilir miyiz?’ diye sorunca okuyucu kitlemin Eren ve Ela’yla sınırlı olmadığını öğrendim. Bir gün kendi yazdığım bir kitabı minik ellerde görmek en büyük hayallerimden. Şimdilik sizlere böyle ulaşacağım ama umarım bir gün kitapçılardan alınacak kitaplarım da olur. Kitabı hazırlarken videolar çektim. Onları Instagram’a story olarak ya da belki post olarak koyacağım.  Ayrıntılı olarak buraya da yazacağım ama aklınıza takılan bir soru olursa yine bana yazabilirsiniz.

I wanted to tell about the interactive book I made to Eren today. While explaining the toy cabinet and toy rotation on Instagram,  those who saw the book asked "Can we do it as well?"I learned that my audience is not limited to Eren and Ela. It is one of my biggest dreams to see a book I have written in tiny hands one day. I will reach you like this for now, but I hope I will have my own books one day to buy from bookstores. While I was preparing the book, I made videos. I'll post them on Instagram as stories or maybe post. I will write it here in detail, but if you have any questions, feel free to write to me.

 Ben Ela’da okuyabilsin diye hem İngilizce hem Türkçe olarak hazırladım. Bu yazının sonunda sadece İngilizce, sadece Türkçe ve hem İngilizce hem Türkçe olarak istediğiniz kitap PDF’ine ulaşabilir, dilediğinizin çıktısını alıp kitabınızı hazırlayabilirsiniz. Kitabın ilham kaynağı küçük çocukların çok sevdiği bir kitap aslında. Ben kitaba ulaşamadım. Bir de biraz oyuncak, hareket katayım istediğim için kendim hazırladım. O nedenle hikaye kurgusu tamamen bana ait değil bilmenizi isterim. Kitapta Foxy isimli bir tilki var ve onun banyo yapma macerası interaktif bir şekilde anlatılıyor. Banyo rutinini anlatmak için kullanılabileceği gibi belki banyo yapmaktan çekinen bir çocuğunuz varsa ona da yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Eren banyo yapmayı çok seviyor, banyo rutinini de iyi biliyor ama bu kitap benim onun için yapmak istediğim kitapların ilki olduğu için böyle bir konuyla başlangıç olsun istedim. Gelelim yapılışına.

I prepared it both in English and Turkish so that Ela could read too. At the end of this post, you can access the PDF of the book in only English, only Turkish and both English and Turkish, you can print and prepare your book. The inspiration of the book is actually a book that young children love very much. I couldn't find the book and I prepared it by myself. Therefore, I want you to know that the story is not entirely mine. There is a fox named Foxy in the book and his bathing adventure is described interactively. It can be used to describe the bath routine, or maybe if you have a child who hesitates to take a bath, I think it can help him. Eren loves to take a bath and knows his bath routine well, but since this book is the first book I want to make for him, I wanted to start with a subject like this. Let's start.

Öncelikle kitabınızı hangi dilde arzu ediyorsanız o dosyanın çıktısını alıp sizin için hazırladığım siyah çizgilerden keserek başlayabilirsiniz. Minik objeleri arkalı önlü ayna görüntüsü olacak şekilde hazırladım. Dileyen o şekilde kesip, katlayıp öyle lamine edebilir ya da benim yaptığım gibi tek bir yüzünü lamine edip arkasına yapışkanlı eva yapabilir. Hepsini anlatacağım.

First of all, you can start by cutting the black lines that I have prepared for you by taking the printout of the file in what language you want your book. I prepared the tiny objects to be mirror images back and forth. If you wish, you can cut it, fold it and laminate it like that, or laminate one face and make adhesive eva foam sheet on the back like I did. I will explain all of them.

Küçük objeleri keserken sıfır kesmemeye dikkat ediniz zira bu hata yapmanıza neden olabilirken kesim işlemini de işkenceye döndürebilir. O nedenle kenarlarından biraz boşluk olacak şekilde kestiğinizde kesim işlemi 5 dakika sürecek ve objeyi oymadan kestiğimiz için fazla kesme, yanlışlıkla resmin kendisini kesme gibi hata yapma olasılığımız kalmayacaktır. Aynı zamanda bu şekilde kesince sticker gibi gözüküyor ki benim en sevdiğim görüntü de bu oluyor. Foxy’nin görselini internetten bulduğum için ona uygun giysileri de kendim çizdim. Sizler ister benim çizdiklerimi kullanırsınız isterseniz de kendi giysilerinizi hazırlayıp kullanabilirsiniz.

When cutting small objects, be careful not to cut too deep, as this can cause mistakes. For this reason, when you cut the edges with a little space, the cutting process will take 5 minutes and since we cut the object without engraving, we will not be able to make mistakes such as excessive cutting or accidentally cutting the picture itself. At the same time, it looks like a sticker when cut this way, which is my favorite. Since I found Foxy's image on the Internet, I drew the appropriate clothes by myself. You can either use my drawings or you can draw and use your own clothes.

Sıra geldi laminasyon işlemine. Kağıtları laminasyon kağıdına aralarda boşluk kalacak şekilde yerleştiriyoruz çünkü koyduğumuz kağıdın alanı kadar bir yer aslında yapışmıyor. Isıyla yapışan bölüm kağıdın kendisi ve şeffaf olan bölümüdür. Küçük objelerinizi lamine ederken kağıdın arasından kaymasın diye arkasına ufacık bri pritt sürerseniz ne kadar hareket ettirirseniz ettirin kesinlikle kayma olmayacaktır. Yapıştırıcının izi presslendikten sonra kesinlikle gözükmüyor.

It's time for the lamination.Place the papers on the lamination pouch with a gap between them, because the area as large as the area of ​​the paper we put on does not actually stick. The heat-adhering part is the pouch itself, the transparent part. When you laminate your small objects, if you apply a small glue stick on the back of the paper it will not slip through the pouch no matter how much you move. After pressing the glue stick will become invisible.

Lamine ettiğimiz kağıtları keserken yine kenarlardan bir miktar boşluk kalacak şekilde keserseniz yapışmış olan alanı kesmezsiniz ve objeleriniz çok daha uzun süre dayanır. Özellikle ev tipi laminasyon cihazları çok sıfır kesmeye uygun kalitede presslemeyebiliyor.


Again cut the laminated objects with some space from the edges then you won't cut the sticky area and your objects will last much longer. The laminators that we use at home might not as good quality as the professional ones.

Dilerseniz buradan sonra sayfalarınızı delip kitabınzı oluştırabilirsiniz ama ben Eren için daha dayanıklı olması amacıyla iki laminasyon sayfası arasına karton yerleştirdim. Herhangi bir kargo kolisini laminasyon kağıdınızdan çok az daha küçük olacak şekilde keserseniz daha iyi olur. Zira laminasyon kağıdını da kenarlarda boşluk olacak şekilde kestiğimiz için kartonun rengi görünebilir.

If you wish, you can punch some holes and create your book from now on, but I placed cardboard between two lamination pouches in order to be more durable for Eren. It would be better if you cut any cardboard slightly smaller than your lamination pouch because we cut the laminated pouch with a gap on the edges, the color of the cardboard can be seen.

Laminasyon kağıdı yapısı itibariyle silikon tabancasını çok tutan bir şey değil. Yani herhangi bir lamine ettiğiniz şeyi silikon tabancasıyla birbirine yapıştırırsanız o ürün çok uzun soluklu olmayacaktır. Çocuklar sökmeye de bayılıyorlar bu silikonları. O nedenle ben çift taraflı bant kullandım. Dileyen güçlü başka bir yapıştırıcı da kullanbilir ve kuruma/ bekleme süresini düşününce ben bantı tercih ettim. Daha önce de böyle kitap denemelerim olduğu için bu çift taraflı bantlar harika tutuyor söylemiş olayım. Çift taraflı bant incecik ama adından da anlaşılacağoı üzere her iki yüzeyi de yapışkan olan bir bant çeşidi. Farklı kalınlıkları var ben elimdeki en kalın olanı kullandım. Her iki laminasyon kağıdının arasına karton yerleştirdiktren sonra delgeçle delebiliriz. Ben ön ve arka kapağa karton uygulaması yapmadım. Dileyen onlara da koyar tamanen sert kapaklı bir kitabınız olmuş olur.

If you stick any laminated thing with a hot glue gun, that product won't last very long. Children also love to remove these silicones. That's why I used double-sided tape. You can use another strong adhesive if you wish, and considering the drying / waiting time, I chose the tape. Since I have tried books like this before, I must say that these double-sided tapes hold great. Double-sided tape is thin, but it is a type of tape that has adhesive on both sides. There are different thicknesses, I used the thickest one I have. I didn't put cardboard to the front and back cover. Anyone who wishes can also put it on them, and you will have a completely hard cover book.

Sıra geldi küçük objelere. Arkalı önlü yapacaksanız işiniz kolay birbirine denk gelecek şekilde kesin, katlayın ve lamine edin. Ama ben minik ellerde tutması daha kolay olsun diye yine daha önce çok kereler denediğim bir yöntem yaptım. Yapışkanlı eva kağıtla kapladım. Yapışkanlı eva kağıt ise bir tarafı yapışkanlı diğer tarafı ise köpük şeklinde olan bir kağıt. Köpük dediğime bakmayın oldukça sağlam bir materyal. Yapışkanlı bölümü açıp lamine ettiğimiz küçük objelerden birini yerleştiriyoruz ve kenarlarından kesiyoruz. Bu kadar basit. Lamine ettiğimiz objeleri de sıfır kesmediğimiz için şeffaf bölümü göz önüne alıp ön yüzünde görmek istediğiniz renge karar verin ve evanızı ona göre seçin. Benim buradaki tercihim beyaz eva kağıt oldu.

It's time for small objects. If you are going to do it on both sides, cut, fold and laminate so that your job is easy. But I have made a method that I have tried many times before to make it easier to hold in tiny hands. I covered it with adhesive eva foam paper. It is a paper with adhesive on one side and foam on the other.It is a very strong material. Open the adhesive side and place one of the small objects that we laminated and cut from the edges. Please consider the transparent part on the laminated object and decide the colour you want to see on the front and choose your eva foam colour. My choice here was white eva foam paper.

Bu küçük objeleri kitabımızda kullanabilmek için büyük ve küçük cırtcırtlara ihtiyacımız var. Cırt cırt erkek ve dişi olarak iki tipte satılıyor ve her ikisine de ihtiyacınız var. Biri tüylü bir yüzey diğeri ise tırtıklı o tüylü yüzeyi yakalayacak olan kısmı bulunuyor. Büyük cırt cırtları Kitap ta Foxy’nin geleceği yerlere ve Foxy’nin arkasına yapıştırıyoruz. Foxy’nin üstüne ve diğer objelere de küçük cırtcırtları yapıştırıyoruz.

In order to use these small objects in our book, we need large and small velcroes. Velcro is sold in two types, loop and hook, and you need both. Stick the big velcro in the book where Foxy will come and on the back of Foxy. Stick small velcro to the top of Foxy and on the other objects.

Kitapta bir saç kurutma makinesi ve prizi var. Bu ikisini birbirine küçük bir kurdela ile birleştirdim. Bunu yaparken de kurdelayı lamine ettiğim obje ile eva arasına koyarak yaptım.

There is a hair dryer and a plug as a small object. I connected these two together with a small ribbon. I put the ribbon between the laminated object and the eva foam.

Kitabı oluşturmak için bir kablo bağı kullanabilirsiniz. Bu kabloları bir arada tutmaya yarayan birşey. Bu yoksa anahtar halkası kullanılabilir. Hiçbir şey yoksa kurdela bile olur. Açtığınız deliklerden geçirip bağlayabilirsiniz.

You can use a cable tie to tie the book. If this is not the case, the binder rings can be used. Even ribbons. You can tie it through the holes you opened.

Benim yaptığım gibi kartonlarla kalınlaştırdıysanız kitabınızı o zaman bütün objelerinizi koyduğunuzda kitabı kapatmakta zorlanabilirsiniz. O nedenle varsa evde bir kilitli poşeti delip kitabınızı bağladığınız şey her ne ise ona geçirebilirsiniz. Yada minik bir kutu içinde saklayabilirsiniz. Aşağıya birkaç örnek fotoğraf koyacağım.

If you have thickened your book with cardboard like I did, then you may have difficulty closing the book when you put your small objects. Therefore, if you have one, you can use a ziplock bag at home. Or you can keep it in a tiny box. I'll put a few photos below.

Yazması yapmasından zor olan bu kitap benden miniklerinize hediye olsun. Yaparsanız lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki kitabım emzik bırakma ile ilgili olacak. Bir de aklımda tuvalet eğitimi ile ilgili bir interaktif kitap hazırlamak var. Belki onları da buradan paylaşırım. Keyifli okumalar.

It is difficult to write all the process about the book but trust me making it is not that hard. A gift from me to your little ones. Please share with me if you do. My next book will be about giving up dummy. I also have in mind to prepare an interactive book on potty training. Maybe I'll share them here too. Enjoy.

One Comment Kendi yorumunu ekle

Değerli yorumlarınızı buraya yazabilirsiniz

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s